Tipy na výlety

Trpanjské stezky

Okolí Trpanje je ideální pro pěší túry a cyklistiku. Zvláště pěkná je stezka "kolem moře", která v délce 2 km ze severní strany obchází Trpanj pitoreskní krajinou mořského pobřeží a středomořské vegetace. Těm, kteří touží po trochu vážnější rekreaci, doporučujeme silnici v délce 15 km, která vede z Trpanje k zátokám Divna a Duba, přičemž prochází klidnou krajinou vinohradů Donje a Gornje Vručice, dramatickými scenériemi propastí nad zvláště krásnou pláží Divna, a lidskou rukou nedotčeným mořským pobřežím z jedné a olivovníkovými háji a středomořskou vegetací z druhé strany k rybářské vesnici Duba.

TRPANJSKÉ STEZKY OLIVOVÉHO OLEJE

Trpanjské stezky olivového oleje začínají u kempu Vrila, od kterého vede 6 km pěších a cyklistických stezek k osadě Velika Prapratna. Při procházce stezkou můžete spatřit obnovené stoleté olivovníkové háje a kamenné zídky, a v poslední době také stále více nově vysázených olivovníků. Na všech rozcestích stezek  a odpočívadlech jsou umístěné tabule s podrobným znázorněním stezek a kamenné lavičky pro odpočinek. To jsou zároveň i vyhlídky, z nichž si můžete vychutnávat pohled na spojení kamene, olivovníků a moře.

STEZKA 'KOLEM MOŘE'

Zvláštním potěšením je užívat si při procházce po stezce podél moře, která začíná na Trpanjském nábřeží a sleduje pobřeží, zátoky a koupaliště. Pohled na moře, skály, středomořské rostliny a borový les nenechá nikoho lhostejným. Stezka je vhodná pro všechny ty, kteří rádi chodí nebo běhají. Stezka je vybetonovaná a podél ní se nacházejí lavičky pro odpočinek. Délka pěší stezky je 1 300 m. Stezka končí nad zátokou Blace, která je známá léčivým bahnem. 

HORSKÁ STEZKA MILOŠEVICA

Výchozí bod se nachází jižně od fotbalového hřiště v Trpanji. Výstup na kopec Miloševica trvá 60 minut a končí na místě „Veliki vrh“ v nadmořské výšce 321 m, které je označeno křížem. Z místa Veliki vrh se naskýtá výhled na Neretvanský kanál a celý Trpanj. 

VITER – HORSKÁ STEZKA

1,5 km východně od Trpanje začíná horská stezka Viter. Výstup po asfaltované silnici je dlouhý 1.300 m, a poté se pokračuje makadamovou cestou do 2 km vzdálené vesnice Oskorušno. Stezka prochází mezi vinohrady, olivovníkovými háji a kamennými zídkami. Kamenné zídky a hromady kamení vznikly při pokusech osvobodit zemi od kamene a využít ji pro sadbu vinné révy, olivovníků a fíkovníků. Každý z těchto kamenů prošel rukama pelješackých žen a rolníků.

PAŠKALOVA CESTA

Výchozím bodem na naší horské stezce je kostel Panny Marie Milosrdné. Stoupáním v délce 1 km přírodou protkanou autentickým středomořským rostlinstvem se přichází k archeologickému nalezišti Ilyrské hrobky. Po 1 km výstupu na kopec Paškal se přichází k cíli naší stezky a tím je kostelík sv. Paškala. Odtud se nabízí výhled na Neretvanský kanál, vinohrady a olivovníky našich rolníků. Z tohoto místa se též naskýtá výhled na vesnici Gornja Vrućica.

LOZICA – HORSKÁ STEZKA

3 km na východ od Trpanje začíná na silnici do Orebiće horská stezka Lozica. Délka stezky je 10 km. Na začátku stezka vede mezi starými vinohrady, nově vysázenou vinnou révou a olivovníky, a s přibývajícím stoupáním prochází lesem černé dalmatské borovice a místy, na nichž žije mnoho divokých zvěří. Lozica je velmi malebná stezka, neboť prochází rozmanitou vegetací, kolem pramene živé vody,  písečných dun, zpustlých a opuštěných údolí a vinohradů. Stezka končí ve vesnici Donja Vrućica a u 3 km vzdálené známé pelješacké pláže Divna.

STEZKY LÉČIVÝCH BYLINA

Pěkný pěší výlet začíná ve vesnici Donja Vrućica, na staré stezce, která se odděluje od asfaltované silnice vedoucí do Duby. Svou vůní a exotickými květy se prozrazují četné léčivé byliny, kterými stezka oplývá (šalvěj, rozmarýn, vřes, smil). Při procházce jsou podél stezky vidět četné hromady kamení, z nichž některé vznikly při obdělávání půdy a některé jsou zřetelnými pozůstatky z doby Ilyrů. Délka stezky je 2,5 km a cílovým bodem je kostel sv. Kosmy a Damiána ve vesnici Donja Vrućica.

Zdravotní turismus


Léčivé bahno
- Stále ještě nevyužitý investiční potenciál - perspektivy zdravotního turismu v Trpanji

Trpanjská zátoka Blace je obklopená léčivým bahnem. Podle výsledků zkoumání v Ústavu pro fyzikální medicínu a rehabilitaci Lékařské fakulty Univerzity v Záhřebu (1969), Fyziatrického ústavu v Sarajevu (1966) a zahraničních institucí je použití tohoto bahna při léčení různých revmatických potíží a onemocnění ženských genitálních orgánů mnohem účinnější než léčení bahnem v jiných již známých léčebnách na Jadranu.

Trpanjské bahno má mechanické a chemické vlastnosti, které jej řadí do skupiny léčivých bahen, tzv. peloidů. Více než 22 tisíc tun tohoto bahna barvy antracitu, které smrdí po sirovodíku, může podle odhadu odborníků zajistit využívání po staletí.

Zátoka Blace představuje přírodní potenciál, který by vybudováním vhodného objektu umožnil rozvoj zdravotního turizmu po celý rok. Kromě peloidu má Blace také další přírodní faktory: přirozeně krásná a klidná zátoka, moře a mírné klima tvoří kombinaci přírodních faktorů, které mohou příznivě působit na lidský organizmus při léčení, rekreaci a rehabilitaci. Velký zájem o peloidoterapii, který vládne ve světě, nabízí velké možnosti pro rozvoj zdravotního turizmu v Trpanji.